Zdjęcia robiuone aparatem skonwertowanym na pełne spektrum (podczerwień, światło widzialne i ultrafiolet) - dlatego balans bieli nie odpowiada światłu widzialnemu.
Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 Video 6
co__FSC3869.JPG co__FSC3879.JPG co__FSC3888.JPG co__FSC3908.JPG co__FSC3909.JPG co__FSC3910.JPG
co__FSC3911.JPG co__FSC3912.JPG co__FSC3916.JPG co__FSC3918.JPG co__FSC3919.JPG co__FSC3921.JPG
co__FSC3922.JPG co__FSC3925.JPG co__FSC3929.JPG co__FSC3930.JPG co__FSC3931.JPG co__FSC3936.JPG
co__FSC3950.JPG co__FSC3951.JPG co__FSC3952.JPG co__FSC3953.JPG co__FSC3956.JPG co__FSC3958.JPG
co__FSC3960.JPG co__FSC3964.JPG co__FSC3967.JPG co__FSC3974.JPG co__FSC3977.JPG co__FSC3980.JPG
co__FSC3981.JPG co__FSC3988.JPG co__FSC3995.JPG co__FSC3996.JPG co__FSC4000.JPG co__FSC4002.JPG
co__FSC4003.JPG co__FSC4004.JPG co__FSC4013.JPG co__FSC4015.JPG co__FSC4021.JPG co__FSC4026.JPG
co__FSC4028.JPG co__FSC4031.JPG co__FSC4033.JPG co__FSC4034.JPG co__FSC4035.JPG co__FSC4037.JPG
co__FSC4038.JPG co__FSC4040.JPG co__FSC4044.JPG co__FSC4046.JPG co__FSC4053.JPG co__FSC4054.JPG
co__FSC4060.JPG co__FSC4070.JPG co__FSC4072.JPG co__FSC4076.JPG co__FSC4080.JPG co__FSC4129.JPG
co__FSC4133.JPG co__FSC4143.JPG co__FSC4146.JPG co__FSC4155.JPG co__FSC4172.JPG co__FSC4179.JPG
co__FSC4185.JPG co__FSC4187.JPG co__FSC4190.JPG co__FSC4195.JPG co__FSC4206.JPG co__FSC4221.JPG
co__FSC4226.JPG co__FSC4230.JPG co__FSC4234.JPG co__FSC4240.JPG co__FSC4242.JPG co__FSC4248.JPG

jpegbw meczyk make.sh cpall.sh